Robotdiscounter levert Genibo-SD Robot Dogs aan het Konya Science Center, Turkije.

Het Konya Science Center is het eerste echt grote interactieve Science Center van Turkije gewijd aan informeel leren over wetenschap en technologie. TÜBITAK is als opdrachtgever verantwoordelijk voor de tentoonstelling begeleiding en financiering van dit project. Men verwacht het Science Center 1.7 miljoen bezoekers per jaar zal trekken en is daardoor een veelbelovende attractie in Konya en Turkije. De tentoonstelling bevat onderwerpen als:
• Basis wetenschap
• Nieuwe technologieën
• Aarde en biosystemen
• Ruimtevaart
• Gezondheid
• Konya geschiedenis en cultuur
Het center is toegankelijk voor alle leeftijden en het doel is om mensen met verschillende achtergronden samen te brengen, het overbrengen van kennis door middel van experimentele en praktische ruimtes die zijn ontwikkeld om de nieuwsgierigheid te triggeren. Het centra zou tegemoetkomen aan alle zintuigen van de mensen. Het Konya Science Center heeft er naar gestreefd om de informatie niet letterlijk te geven maar om het belang van de mensen ten opzichte van de wetenschap te vergroten door hun aandacht te vangen middels interactie en beleving.

Konya Science Center is the first truly large interactive science center in Turkey dedicated to informal learning about science and technology. TÜBITAK, as client, is responsible for the exhibition support and funding of this project. They expect that this science center will attract 1.7 million visitors per year, which makes it a promising attraction for Konya and Turkey. The exhibition includes topics such as:
• Basic science
• New technologies
• Earth and bio systems
• Space
• Health
• Konya history and culture
The center is open to all ages and the goal is to bring people with different backgrounds together to transfer knowledge through experimental and practical spaces that are designed to trigger curiosity. The centers would satisfy all the senses of the human being. Konya Science Center has strived to not just give the information, but to increase their attention and the importance of science through interaction.

Genibo-robot-dog