Met groot succes heeft het Europees Hof in Den Haag ECG volledig in het gelijk gesteld en zijn alle vorderingen van Maytronics afgewezen.

Het Europees Hof oordeelt:

ECG koopt de door haar verhandelde DOLPHIN-producten in bij erkende distributeurs, en beroept zich terecht op uitputting van de merkrechten van Maytronics. Er is dus geen sprake van merkinbreuk door ECG.

Lees meer op: https://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-merkinbreuk-door-verkoop-van-zwembadrobots

In artikel 5.25 zegt het Europees Hof in Den Haag:

5.25. Maytronics erkent dat ECG de door haar verhandelde DOLPHIN-producten inkoopt bij erkende distributeurs in de EER. Gelet op het voorgaande moet er daarom in dit kort geding van uit worden gegaan dat de door ECG aangeboden en verkochte DOLPHIN-producten met toestemming van Maytronics in de EER in de handel zijn gebracht en dat ECG zich terecht beroept op uitputting van de merkrechten van Maytronics. Er is dus geen sprake van merkinbreuk door ECG. De vordering tot het opleggen van een bevel om merkinbreuk te staken en de bijbehorende nevenvorderingen dienen dan ook te worden afgewezen.

Naar het oordeel van het hof is Maytronics er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat de handelswijze van ECG daadwerkelijk ernstige schade toebrengt de reputatie van de merken. De overgelegde reviews tonen onvoldoende aan dat de handelswijze van ECG niet alleen leidt tot schade aan de reputatie van ECG zelf, ook leidt tot ernstige schade aan de reputatie van de merken van Maytronics. Slechts zeven van de overgelegde recensies gaan over zwembadrobots, waarvan 4 daarvan eenduidig negatief zijn. ECG heeft onbestreden gesteld dat zij jaarlijks 750-800 zwembadrobots verkoopt, waardoor aan de vier recensies onvoldoende gewicht toekomt. Nog even daargelaten dat de recensies de Maytronics-merken niet noemen of dat de recensies gaan over Dolphin-producten.

De IEPT-versie volgt.